ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ CARSELLER.GR ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

 1. Γενικά

Ο ιστότοπος www.carseller.gr ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ Carseller.gr», που εδρεύει στον Δήμο Παιανίας Αττικής, επί της οδού Παπαφλέσσα, αριθ. 15, ΤΚ 15354, ΑΦΜ 107984010 , ΔΟΥ Κορωπίου, με αριθ. ΓΕΜΗ 157012503000.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης συναπαρτίζουν μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική τους όρους της Σύμβασης Carseller του Εμπόρου με την Επιχείρηση για τη χρήση της Πλατφόρμας. Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στους Εμπόρους που εγγράφονται στον ιστότοπο www.carseller.gr, όταν χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο υπό την ιδιότητά τους αυτή, ήτοι όταν συνδέονται στον λογαριασμό Εμπόρου που διατηρούν στην Πλατφόρμα. Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, χωρίς να συνδεθείτε στον λογαριασμό Εμπόρου που διατηρείτε, εφαρμόζονται για εσάς και τη δραστηριότητά σας οι όροι χρήσης των Επισκεπτών / Χρηστών.  Οι όροι χρήσης της Πλατφόρμας για Επισκέπτες / Χρήστες είναι διαθέσιμοι εδώ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν εφαρμόζονται στους Επισκέπτες και Χρήστες που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο.

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων όρων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Έμπορος: Είναι η επιχείρηση πώλησης οχημάτων / εξαρτημάτων που έχει εγγραφεί στο www.carseller.gr ως «έμπορος» (δημιουργία λογαριασμού εμπόρου).
 • Χρήστης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στον Ιστότοπο carseller.gr ως «χρήστης» (δημιουργία λογαριασμού χρήστη).
 • Επισκέπτης: Ο χρήστης του διαδικτύου που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο www.carseller.gr, χωρίς να πραγματοποιήσει εγγραφή ή χωρίς να συνδεθεί στον λογαριασμό Χρήστη ή Εμπόρου που διατηρεί στον Ιστότοπο.
 • Αγγελία: Είναι το σύνολο των πληροφοριών που καταχωρεί ο Έμπορος, σχετικά με το προϊόν (όχημα / εξάρτημα) που διαθέτει προς πώληση ή αναζητά να αγοράσει. Αγγελίες αναρτούν στον Ιστότοπο και οι Επισκέπτες / Χρήστες.
 • Πλατφόρμα: Ο ιστότοπος www.carseller.gr.
 • Ιστότοπος: Ο ιστότοπος www.carseller.gr.
 • Carseller: Ο ιστότοπος www.carseller.gr.
 • Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Επισκέπτες, Χρήστες και τους Εμπόρους επιλογές και δυνατότητες μέσα από την Πλατφόρμα.
 • Επιχείρηση: Είναι η Επιχείρηση με την επωνυμία ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ Carseller.gr.
 • Πίνακας Ελέγχου: Το διαχειριστικό πάνελ (ηλεκτρονικό περιβάλλον διαχείρισης) μέσα από το οποίο οι Έμποροι διαχειρίζονται τον λογαριασμό και τις Αγγελίες τους.
 • Όροι: Οι όροι της Σύμβασης Carseller.
 • Συναλλασσόμενοι: Οι Έμποροι, Επισκέπτες, Χρήστες, και τρίτοι που διαπραγματεύονται / συμβάλλονται / συναλλάσσονται μεταξύ τους με αφορμή μια Αγγελία.
 • Συμβαλλόμενοι ή Συμβαλλόμενα Μέρη: Είναι η Επιχείρηση και ο Έμπορος που εγγράφεται στην Πλατφόρμα.
 • Σύμβαση Carseller: Η σύμβαση μεταξύ της Επιχείρησης και του Εμπόρου που εγγράφεται στην Πλατφόρμα.
 • Ανταλλακτικά / Εξαρτήματα / Αξεσουάρ: Προϊόντα που πωλούνται ή ζητούνται μέσω των Αγγελιών, πλην των οχημάτων.
 • Οχήματα: Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη και κάθε άλλο μεταφορικό μέσο / μηχάνημα που πωλείται ή αναζητείται μέσω των Αγγελιών.
 • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Κωδικοί Εισόδου: Το όνομα χρήστη και ο κωδικός λογαριασμού που ορίζει ο Έμπορος για την είσοδό / πρόσβασή του στην Πλατφόρμα.
 • Εμπιστευτικές Πληροφορίες: Ενδεικτικώς, μη περιοριστικώς, εμπιστευτικές πληροφορίες αποτελούν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία σχετικά με την Επιχείρηση ή τον Έμπορο, τις εργασίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις επιχειρηματικές, διοικητικές και οικονομικές μεθόδους και πρακτικές, την έρευνα και ανάπτυξη, μελλοντικές προθέσεις και επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές, εμπορικά απόρρητα, λογαριασμούς και οικονομικά στοιχεία, καταλόγους πελατών, προμηθευτών και στοιχεία προσωπικού, εμπορική πολιτική και επενδύσεις, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, επιχειρηματική οργάνωση, προγράμματα, τεχνογνωσία, τεχνικές πωλήσεων και μάρκετινγκ, υποθέσεις και συναλλαγές των Συμβαλλομένων, προσωπικά δεδομένα διαφόρων κατηγοριών υποκειμένων όπως των εργαζόμενων τους, μελών της Διοίκησης των Συμβαλλομένων, καθώς και τρίτων, προμηθευτών, συνεργατών, πελατών τους. Οι ως άνω πληροφορίες και στοιχεία ενδέχεται να περιέχονται σε οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, ή ακόμα και να είναι προφορικές.
 1. Περιγραφή των Υπηρεσιών του carseller.gr

Ο Ιστότοπος carseller.gr, είναι μια online πλατφόρμα δημοσίευσης αγγελιών διάθεσης προς πώληση / αναζήτησης προς αγορά, οχημάτων, ανταλλακτικών και σχετικού εξοπλισμού με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι Υπηρεσίες του Carseller προσφέρονται για ανάρτηση Αγγελιών πώλησης / αναζήτησης, καινούριων ή μεταχειρισμένων οχημάτων και εξαρτημάτων από τους Επισκέπτες / Χρήστες / Εμπόρους καθώς και για αναζήτηση ανάμεσα στις δημοσιευμένες Αγγελίες. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Οι Αγγελίες που δημοσιεύετε είναι ορατές σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου.

 1. Εγγραφή Εμπόρου

Α. Στον Ιστότοπο

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας, που απευθύνονται σε Επιχειρήσεις εμπορίας οχημάτων / ανταλλακτικών, πρέπει να εγγραφείτε online στο Carseller. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την εγγραφή Εμπόρου φυσικά η νομικά πρόσωπα που δεν λειτουργούν επιχείρηση εμπορίας οχημάτων και συναφών ειδών.

Για την εγγραφή σας στον Ιστότοπο (δημιουργία λογαριασμού), επιλέξτε «Εγγραφή» και στη συνέχεια «Έμπορος» από την αρχική σελίδα του Ιστοτόπου, καταχωρείστε τα αναγκαία στοιχεία, διαβάστε και αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου και επιλέξτε «Εγγραφή» με κλικ στο σχετικό tab. Με την εγγραφής ας ως Έμπορος στην Πλατφόρμα τα στοιχεία της Επιχείρησής σας εμφανίζονται αυτόματα στη Λίστα Εμπόρων.

Όταν εγγράφεστε στην Πλατφόρμα ως Έμπορος αποδέχεστε ότι έναντι της Επιχείρησης δεν είστε Καταναλωτής με την παραπάνω έννοια του όρου.

Η Επιχείρηση παρέχει Υπηρεσίες της Πλατφόρμας σε Εμπόρους, οι οποίοι αποκτούν νόμιμα πρόσβαση σε αυτήν. Η νόμιμη απόκτηση πρόσβασης στις Υπηρεσίες παρέχεται με τη σύναψη της Σύμβασης Carseller. Η Σύμβαση .

Για τη διαγραφή του λογαριασμού σας και των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε αναρτήσει στον Ιστότοπο, συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου.

Β. Στη Λίστα Εμπόρων

Οι Επιχειρήσεις εμπορίας οχημάτων / ανταλλακτικών μπορούν να καταχωρίσουν δωρεάν την επιχείρησή τους στη Λίστα Εμπόρων χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη φόρμα «Εγγραφή Επιχείρησης στον Κατάλογο», ώστε να εμφανίζεται η επιχείρησή τους στον Κατάλογο επιχειρήσεων στο Carseller.gr.

 1. Καταχώριση Αγγελιών

Μετά την εγγραφή σας μπορείτε να καταχωρίσετε ως Έμπορος απεριόριστο αριθμό Αγγελιών. Επιλέξτε την καταχώρηση Αγγελίας (Πουλήστε) από την αρχική σελίδα του Ιστοτόπου ή «Νέα Καταχώρηση» από τον «Πίνακα Ελέγχου» του λογαριασμού σας και ακολουθήστε τις οδηγίες του Ιστοτόπου επιλέγοντας και καταχωρώντας τα χαρακτηριστικά του οχήματος ή του εξοπλισμού που ενδιαφέρεστε να πωλήσετε / αγοράσετε.

 1. Οι Αγγελίες σας

Οι Αγγελίες που καταχωρείτε στον Ιστότοπο δημοσιεύονται αυτόματα με την ολοκλήρωση της καταχώρισης και είναι άμεσα ορατές στους χρήστες του διαδικτύου. Στην περίπτωση που το περιεχόμενο Αγγελίας κριθεί ακατάλληλο / εσφαλμένο / ανακριβές κ.ο.κ., από την Επιχείρηση, πριν την ανάρτηση θα ενημερωθείτε αναλόγως, ώστε να διορθώσετε / αντικαταστήσετε το περιεχόμενο της Αγγελίας.

Οι αγγελίες παραμένουν στον Ιστότοπο μέχρι να τις διαγράψετε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών που καταχωρείτε στον Ιστότοπο (πληροφορίες Αγγελίας).

Ως Έμπορος έχετε απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών που ανεβάζετε στην Πλατφόρμα και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε, διορθώσετε, συμπληρώσετε ή διαγράψετε τις Αγγελίες σας μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου του λογαριασμού του. Οι Αγγελίες σας θα εμφανίζονται στην Πλατφόρμα υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός σας είναι ενεργός.

Η Επιχείρηση αποκτά, από την ανάρτηση οποιασδήποτε Αγγελίας από τον Έμπορο, με την προηγούμενη συγκατάθεσή του, δικαίωμα να αποθηκεύει, ταξινομεί, διαχειρίζεται και μεταδίδει την Αγγελία στα πλαίσια της παροχής των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου και μόνο για τον σκοπό αυτόν. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται το υλικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές λειτουργίας της Πλατφόρμας (π.χ. υποβάθμιση ανάλυσης φωτογραφίας για τη μείωση του μεγέθους του αρχείου), καθώς και για λόγους παρεμπόδισης της αντιγραφής και ασφάλειας. Η συγκατάθεσή σας τεκμαίρεται αμάχητα από την ανάρτηση της Αγγελίας στον Ιστότοπο.

Η Επιχείρηση δεν εξετάζει το περιεχόμενο των Αγγελιών σας. Οι Αγγελίες ανεβαίνουν αυτόματα. Ωστόσο, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα είτε δειγματοληπτικά, είτε στοχευμένα, είτε μέσω κατάλληλου λογισμικού να ελέγχει το περιεχόμενο των Αγγελιών σας και να αφαιρεί αμέσως κάθε Αγγελία που παραβιάζει τον νόμο ή τους Όρους  Χρήσης του Ιστοτόπου.

Οι Έμποροι οφείλουν να διατηρούν ενημερωμένες τις Αγγελίες τους (π.χ. τρέχουσα αξία πώλησης οχήματος) και να τις διαγράφουν όταν το όχημα / εξάρτημα πωληθεί ή όταν δεν είναι πια διαθέσιμο, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν διατίθεται / ζητείται πλέον το αντικείμενο της Αγγελίας. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να καταστήσει μη ορατή στο διαδίκτυο Αγγελία που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις.

Οι Έμποροι αποδέχονται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι ορατά σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου και θα χρησιμοποιούνται από αυτούς χωρίς κανέναν έλεγχο από την Επιχείρηση.

Οι Έμποροι αποδέχονται ότι Επισκέπτες / Χρήστες / Έμποροι ενδέχεται να αναρτούν σχόλια επί Αγγελιών τους στον Ιστότοπο, τα οποία η Επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει πριν την ανάρτησή τους. Σε περίπτωση που κάποιο σχόλιο αντιβαίνει στους Όρους, παρακαλούμε να ενημερώνετε την Επιχείρηση, ώστε να εξετάσουμε την αφαίρεσή του.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναπαράγει Αγγελίες σας, στους λογαριασμούς της στα social media, καθώς και εν γένει στο περιβάλλον μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) τοποθετώντας υπερσύνδεσμο (link) προς την αναρτημένη στον Ιστότοπο Αγγελία. Οι δημοσιεύσεις Αγγελιών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας), ενδέχεται ωστόσο να περιλαμβάνουν φωτογραφίες του οχήματος / εξαρτήματος που έχετε αναρτήσει.

 1. Ειδοποιήσεις από το Carseller

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους Εμπόρους του Ιστοτόπου, είτε μεμονωμένα, είτε μαζικά, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ιστοτόπου, τις αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις των λειτουργιών του, σχετικά με θέματα λογαριασμού Εμπόρου (Εγγραφή, ενεργοποίηση, αναβάθμιση, συστάσεις ασφαλείας, αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης, συμβουλές, προειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων ή καταχρήσεων κ.ο.κ.), απαντήσεις σε αιτήματα του Εμπόρου, αλλαγές στους Όρους Χρήσης - Σύμβασης και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου κ.ο.κ.. Οι πληροφορίες παρέχονται είτε στον Ιστότοπο (pop-up) ή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

 

 

 1. Αναγκαίες προδιαγραφές συσκευών

Το Carseller αποτελεί διαδικτυακή Πλατφόρμα, για τη χρήση της οποίας απαιτείται τερματική συσκευή (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο), η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft Windows ή Apple MacOS) καθώς επίσης και σχετικό λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (browser). Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού του Εμπόρου να εισέλθει / περιηγηθεί στον Ιστότοπο.

Η αγορά, κατοχή, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή της τερματικής συσκευής του Εμπόρου βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ασυμβατότητα των συσκευών του Εμπόρου με την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες, δεν παρέχει καμία εγγύηση συμβατότητας ή / και ομαλής λειτουργίας της Πλατφόρμας στις συσκευές του Εμπόρου και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware) προς τον Έμπορο.

 1. Χρήση Διαδικτύου

Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου απαιτεί την πρόσβαση των Χρηστών / Επισκεπτών / Εμπόρων στο διαδίκτυο (Internet). Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Έμποροι φροντίζουν να εξασφαλίζουν με δική τους επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνονται πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις, από φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για τη περιήγηση στον Ιστότοπο, τη χρήση των Υπηρεσιών του, τη λήψη και αποστολή δεδομένων στον Ιστότοπο και την επικοινωνία με άλλους Χρήστες, Επισκέπτες και Εμπόρους.

 1. Κόστος Χρήσης Υπηρεσιών – Εξόφληση

Από την εγγραφή σας, ως Έμπορος, στον Ιστότοπο απολαμβάνετε δωρεάν χρόνο συνδρομής, ως δοκιμαστική περίοδο χρήσης του Carseller, διάρκειας πέντε (5) μηνών.

Μετά την πάροδο της δοκιμαστικής περιόδου, οι Υπηρεσίες του Carseller διατίθενται σε Εμπόρους με χρέωση συνδρομής τρίμηνης, εξάμηνης ή δωδεκάμηνης διάρκειας. Οι Έμποροι μπορούν να ανανεώσουν online τη συνδρομή τους όσες φορές θέλουν.

Το τίμημα για την ανανέωση της συνδρομής ανέρχεται:

1) Στο ποσό των € 49 πλέον ΦΠΑ 24% για συνδρομή τρίμηνης διάρκειας.

2) Στο ποσό των € 89 πλέον ΦΠΑ 24% για συνδρομή εξάμηνης διάρκειας.

3) Στο ποσό των € 149 πλέον ΦΠΑ 24% για συνδρομή δωδεκάμηνης διάρκειας.

Η Επιχείρηση δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τις χρεώσεις των συνδρομών, με την επιφύλαξη ήδη επιβεβαιωμένων ανανεώσεων. Οι νέες χρεώσεις θα κοινοποιούνται άμεσα στους Εμπόρους. Εφόσον δεν συμφωνείτε με τις νέες χρεώσεις των συνδρομών μπορείτε να διακόψετε ή να μην ανανεώσετε τη συνδρομή σας.

Το ανωτέρω τίμημα οφείλεται ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου, ήτοι ανεξαρτήτως από το αν οι καταχωρημένες Αγγελίες απέφεραν το επιδιωκόμενο, από τον Έμπορο, οικονομικό ή άλλου είδους αποτέλεσμα και δεν αναζητούνται από τον Έμπορο.

Οι συνδρομές θα εξοφλούνται προκαταβολικά. Με την πληρωμή ενός εκ των παραπάνω ποσών η συνδρομή του Εμπόρου θα ανανεώνεται / ενεργοποιείται για ανάλογο χρονικό διάστημα. Κατόπιν η Επιχείρηση θα εκδίδει σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, που θα αποστέλλεται στο e-mail του Εμπόρου.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος χρήσης , η Επιχείρηση, εκτός των λοιπών νομίμων δικαιωμάτων της λόγω της υπερημερίας, έχει το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του Εμπόρου στον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει την πρόσβαση του Εμπόρου στον Ιστότοπο μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλόμενου ποσού. 

Η εξόφληση του τιμήματος ανανέωσης συνδρομής θα καταβάλλεται μέσω του ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος της υπηρεσίας PayPal. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση παράνομης ή ανεξουσιοδότητης χρήσης κωδικών πληρωμής μέσω της υπηρεσίας PayPal για την εξόφληση συνδρομής Εμπόρου. Την πλήρη ευθύνη έναντι του δικαιούχου του λογαριασμού PayPal, φέρει ο Έμπορος που χρησιμοποίησε τα στοιχεία χρέωσής του.

 1. Μη ανανέωση – Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης Carseller

Οι Υπηρεσίες του Carseller είναι συνδρομητικές και ανανεώνονται από τον κάθε Έμπορο.

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της συνδρομής σας, οι καταχωρημένες Αγγελίες σας θα παραμένουν στη βάση δεδομένων του Carseller και θα καθίστανται μη ορατές στο κοινό.

Όλοι οι όροι της Σύμβασης Carseller συμφωνείται ότι είναι ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός από αυτούς από το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να του τάξει εγγράφως, προθεσμία συμμόρφωσης όχι συντομότερη των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπαίτιου μέρους, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε και αζημίως – για το ίδιο – την παρούσα, με έγγραφη καταγγελία για σπουδαίο λόγο, τα αποτελέσματα της οποίας θα επέρχονται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την κοινοποίηση αυτής στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος.

Σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης κατόπιν καταγγελίας άνευ σπουδαίου λόγου από τον Έμπορο, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν προκαταβληθέν τίμημα για υπηρεσία που δεν έχει παρασχεθεί εξ ολοκλήρου.

Η Σύμβαση Carseller λύεται αυτοδικαίως αν ένα εκ των συμβαλλομένων μερών πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία.

 1. Διαχείριση Συνδρομής

 

Οι Έμποροι έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τη συνδρομή τους στο Carseller μέσω του Πίνακα Ελέγχου του λογαριασμού τους. Μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας οποτεδήποτε χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές στον Πίνακα Ελέγχου.

 

 1. Πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας

Η πρόσβαση και η χρήση της Πλατφόρμας και των παρεχόμεων Υπηρεσιών από οποιονδήποτε Έμπορο διέπεται από τους  όρους της Σύμβασης Carseller. Οι Όροι εφαρμόζονται είτε χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για να δημοσιεύσετε Αγγελία είτε για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις Αγγελίες καθώς και εν γένει κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

Κάθε Έμπορος, πριν την τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου. Η αποδοχή των Όρων τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι Όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Η εγγραφή του Εμπόρου στον παρόντα δικτυακό τόπο συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Ιστοτόπου. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του Ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Η Πλατφόρμα λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο χωρίς περιορισμούς. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή/και των Υπηρεσιών, για λόγους επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης, βελτίωσης, για λόγους εμπορικής πολιτικής της Επιχείρησης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Ο Έμπορος δεν δικαιούται αποζημίωσης για τον χρόνο αναστολής λειτουργίας ή από τη διακοπή της λειτουργίας της Πλατφόρμας.

Η είσοδος στον ιστότοπο www.carseller.gr, με τη χρήση των Κωδικών Εισόδου, που κάποιος Εμπόρου όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από τον Έμπορο στο οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Ειδικότερα, οι Έμποροι επιβεβαιώνουν την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα, ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που τους αποστέλλεται στο Επομένως, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δηλώνεται κατά την εγγραφή Εμπόρου θεωρείται αναντίρρητα από την Επιχείρηση ως το πρόσωπο που κατέχει και χρησιμοποιεί τον λογαριασμό Εμπόρου. Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Έμπορος μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του τον Ιστότοπο, δεσμεύει πλήρως τον δικαιούχο των Κωδικών Εισόδου, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους Κωδικούς Εισόδου με ή χωρίς τη γνώση / συγκατάθεση / έγκριση του δικαιούχου. Επομένως, κάθε Έμπορος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των Κωδικών Εισόδου και για την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Επιχείρηση, στον ίδιο και σε οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους, η, δε, Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για ζημία από τη τέτοια χρήση.

Για τους λόγους αυτούς οι Έμποροι οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους Κωδικούς Εισόδου στον Ιστότοπο και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, κατά την ολοκλήρωση της χρήση του Ιστοτόπου, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από τερματική συσκευή τρίτου ή η συσκευή τους (PC / κινητό / tablet) είναι προσβάσιμη σε τρίτους. Συνίσταται, στους Εμπόρους, να ενημερώνουν την Επιχείρηση αμέσως σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τους συνδράμουμε στην ανάκτηση / αλλαγή των Κωδικών Εισόδου και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Οι Έμποροι οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την καταχώρηση δεδομένων και πληροφοριών, όταν αναρτούν Αγγελίες, σχολιάζουν Αγγελίες άλλων, δημιουργούν λογαριασμό στον Ιστότοπο και εν γένει χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του, οφείλουν να καταχωρούν μόνο πληροφορίες που τους αφορούν, να μην χρησιμοποιούν πληροφορίες άλλων προσώπων (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, επωνυμίες επιχειρήσεων, ονοματεπώνυμο τρίτου προσώπου), παρά μόνο εφόσον είναι ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένοι. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από την παράβαση του όρου αυτού καθώς και για οποιαδήποτε κακόβουλη ή απρόσεκτη ανάρτηση στον Ιστότοπο από Έμπορο στοιχείων ταυτότητας / επικοινωνίας άλλου προσώπου.

Οι Έμποροι υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, τις προσφερόμενες Υπηρεσίες του Ιστοτόπου, τις φόρμες εγγραφής Χρηστών και καταχώρισης Αγγελίας, ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης ή αποστολής πληροφοριών μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (fora, chat, live Αγγελίες) ή λογαριασμούς του Carseller στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης  (social media), όπως facebook, twitter, instagram, κ.ο.κ. για την ανάρτηση, αποστολή, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι Έμποροι, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, προσωπικά δεδομένα, απλά ή ειδικών κατηγοριών, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα.

Οι Έμποροι κατά την ανάρτηση Αγγελιών και εν γένει περιεχομένου στον Ιστότοπο οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι έχουν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (φωτογραφίες, βίντεο κ.ο.κ.) που αναρτούν, άλλως ότι έχουν το δικαίωμα ανάρτησης δυνάμει συμφωνίας ή συναίνεσης του δικαιούχου, σε αντίθετη περίπτωση απαγορεύεται η ανάρτηση του και ευθύνονται για κάθε παραβίαση έναντι της Επιχείρησης, του Κράτους και κάθε τρίτου.

Οι Έμποροι οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης της Επιχείρησης, του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν να πλήξουν την εμπορική τους φήμη.

Απαγορεύεται ρητά στους Εμπόρους να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις Υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον τον Ιστότοπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών όπως ενδεικτικά viruses, spam messages, DDOS attacks κ.ο.κ. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση της από τους Χρήστες / Επισκέπτες και άλλους Εμπόρους και να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτήν από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Απαγορεύεται, στους Εμπόρους και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των Επισκεπτών / Χρηστών / Εμπόρων που διατηρεί η Επιχείρηση καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης και θέσης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Απαγορεύεται στον Έμπορο να χρησιμοποιεί το Carseller για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους ή για προώθηση παράνομων υπηρεσιών, ο δε, Έμπορος ευθύνεται πλήρως για κάθε ζημία της Επιχείρησης ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση του Carseller. Απαγορεύεται στους Εμπόρους να χρησιμοποιούν κατά τρόπο παράνομο και αθέμιτο τις πληροφορίες που αντλούν από τις Αγγελίες του Carseller.

Απαγορεύεται ρητώς στους Εμπόρους κατά την ανάρτηση Αγγελιών στο Carseller, να κοινοποιούν πληροφορίες και φωτογραφίες με σκοπό να εξαπατήσουν άλλους Συναλλασσόμενους ή τρίτους ως προς τα οχήματα / εξαρτήματα που διαθέτουν προς πώληση ή αναζητούν, οποιαδήποτε, δε, ανάλογη συμπεριφορά τιμωρείται κατά τους οικείους νόμους.

Οι Έμποροι οφείλουν να ενεργούν με καλή πίστη και κατά τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, κατά τις διαπραγματεύσεις με υποψηφίους αγοραστές / πωλητές όσο και κατά την εκτέλεση σύμβασης μαζί τους, να μην αθετούν τις συμφωνίες τους και να ειδοποιούν αμέσως τον αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν εμπροθέσμως και καταλλήλως τις υποχρεώσεις τους.

Απαγορεύεται στους Εμπόρους να αναρτούν Αγγελίες για παράνομα προϊόντα των οποίων η προμήθεια, κατοχή και διάθεση με πώληση ή άλλον τρόπο απαγορεύεται κατά τις διατάξεις της κείμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Απαγορεύεται στους Εμπόρους να αναρτούν Αγγελίες για αντικείμενα κλοπής ή άλλης παράνομης πράξης, κατασχεμένα και εν γένει αντικείμενα για τα οποί δεν έχετε εξουσία / δικαίωμα διάθεσης.

Απαγορεύεται στους Εμπόρους να αναρτούν Αγγελίες με ψευδείς, εσφαλμένες και παραπλανητικές πληροφορίες για τα οχήματα / εξαρτήματα που διαθέτουν προς πώληση ή αναζητούν, καθώς και ανύπαρκτες / ανυπόστατες / ψεύτικες (fake) Αγγελίες. Οι Έμποροι φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις παραπάνω πράξεις / παραλείψεις τους, η δε, Επιχείρηση, δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των προσώπων που θίγονται ή των Αρχών.

Απαγορεύεται στους Εμπόρους να εκμεταλλεύονται εμπορικά είτε για τον εαυτό τους, είτε μέσω πώλησης ή διάθεσης, ή ανάρτησης ή αναδημοσίευσης στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το Carseller. Οι Έμποροι ευθύνονται για κάθε ζημία της Επιχείρησης, Επισκέπτη / Χρήστη / Εμπόρου ή τρίτου από τη συμπεριφορά τους που αντίκειται στις απαγορεύσεις που αναφέρονται στους Όρους και την οικεία νομοθεσία εν γένει.

Απαγορεύεται στους Εμπόρους να αναπτύσσουν συμπεριφορά που αντίκειται στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και να δυσφημούν στον Ιστότοπο (π.χ. fora) ή στους λογαριασμούς του Carseller στα social media, άλλους Εμπόρους και εταιρείες κατασκευής οχημάτων / εξαρτημάτων (εξαιρείται η καλοπροαίρετη κριτική).

Οι Έμποροι κατά την ανάρτηση / αναπαραγωγή Αγγελιών οφείλουν να εξασφαλίζουν τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών οχημάτων / ανταλλακτικών ακόμα και αν οι Αγγελίες είναι ήδη δημοσιευμένες στην Πλατφόρμα, ευθυνόμενοι πλήρως για κάθε παράβαση του όρου αυτού.

Περαιτέρω συνιστάται στους Εμπόρους να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση στον παρόντα δικτυακό τόπο, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου και γενικά του Διαδικτύου.

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του Carseller και τους Όρους, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του Ιστοτόπου και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση info@carseller.gr. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Επιχείρησης, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με την Επιχείρηση, σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας, στο info@carseller.gr.

 1. Τροποποίηση Όρων της Σύμβασης Carseller

Η Επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους της Σύμβασης Carseller, στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα Ιστότοπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος Όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος Όρου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας πριν την αλλαγή. Οι Έμποροι οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους Όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του Ιστοτόπου, πληροί τις προϋποθέσεις  ενημέρωσης των Εμπόρων για οποιεσδήποτε αλλαγές. Η χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Έμπορο των προϋπαρχόντων Όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις, αλλαγές και καταργήσεις από την Επιχείρηση. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος Ιστοτόπου.

Από τη μονομερή, κατά τα ανωτέρω, εξουσία τροποποίησης των Όρων, που διατηρεί η Επιχείρηση, εξαιρούνται οι όροι 10, 11, για την τροποποίηση των οποίων απαιτείται προειδοποίηση του Εμπόρου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πέντε (5) ημέρες πριν τη σκοπούμενη τροποποίηση. Η παράλειψη του Εμπόρου να δηλώσει αν συμφωνεί με τη σκοπούμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας, το Εμπόρου μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Carseller, για σπουδαίο λόγο, με τις προϋποθέσεις του όρου 11.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών - Δωσιδικία

Οι Έμποροι υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους, να σέβονται και να τηρούν κάθε νόμο ή κανονισμό Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους.

Στις διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών του, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους. Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας από την Επιχείρηση καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και τις διαφορές που ανακύπτουν από σύμβαση ή τον νόμο. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την εφαρμογή ή/και την ερμηνεία της Σύμβασης Carseller ή τη χρήση της Πλατφόρμας θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Εμπόρου ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του Εμπόρου, εφόσον εκπληρώνει τις δικές της υποχρεώσεις.

Η Επιχείρηση δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον Έμπορο πληροφοριών Οι Έμποροι, υποχρεούνται, κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία, που ζητούνται. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Εμπόρου ή τρίτου προκληθεί από την ακούσια ή εκούσια παροχή ψευδών / ανακριβών στοιχείων από τον Έμπορο.

Η Επιχείρηση θεωρεί ότι ο Έμπορος που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Ιστότοπο είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Επιχείρηση δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταχώρηση, ο, δε, Έμπορος που προβαίνει στην καταχώρηση ευθύνεται για τυχόν ψευδή ή/και παράνομη καταχώρηση τόσο απέναντι στην Επιχείρηση όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων).

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου και για καθυστερήσεις στην απάντηση επί αιτημάτων και μηνυμάτων επικοινωνίας από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, επιδημία, πανδημία, απεργίες, πυρκαγιά, παράνομες παρεμβάσεις του Επισκέπτη / Χρήστη / Εμπόρου ή τρίτου, δυσλειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης διαδικτυακών πληρωμών ή του τερματικού εξοπλισμού του Εμπόρου, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Εμπόρου και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή παροχή των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται στους server της (ιδιόκτητους ή μισθωμένους). Κάθε Έμπορος έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης backup (αντιγράφου ασφαλείας) των αρχείων, του υλικού και των Αγγελιών που καταχωρεί στον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση του Ιστοτόπου, που οφείλονται σε λανθασμένες επιλογές / ενέργειες / καταχωρήσεις από τον Έμπορο.

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Εμπόρου ή τρίτου προκληθεί από τη χρήση του Ιστοτόπου. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των Υπηρεσιών, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους Εμπόρους να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, DDos Attacks, spyware, time bombs κ.α. Η Επιχείρηση, δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στη συσκευή (hardware), στα προγράμματα (software) ή στα δεδομένα της συσκευής του Εμπόρου του Ιστοτόπου καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του Εμπόρου ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν τους Εμπόρους, νόμιμα τοποθετούμενοι, στον Ιστότοπο, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames), banners κλπ. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του Εμπόρου από τους κινδύνους της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλη επιζήμια συμπεριφορά και πρακτική, εφόσον αυτοί εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον Τραπεζικού Ιδρύματος, παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης διαδικτυακών πληρωμών, διαφημιζόμενου στον Ιστότοπο φορέα, ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον Ιστότοπο, «hyperlink», διαφημιστικό «banner» κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των χρηστών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Έμπορος.

Η Επιχείρηση ελέγχει μόνο τις πληροφορίες που η ίδια αναρτά στον Ιστότοπο. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Επιχείρησης που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του. Συμβουλεύουμε τους Εμπόρους του Ιστοτόπου, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (λ.χ. εσφαλμένες πληροφορίες και στοιχεία και οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία), αλλά και οποιαδήποτε Αγγελία ή πληροφορία που παραβιάζει του Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου ή τον Νόμο, να απευθύνονται στην Επιχείρηση στο e-mail: info@carseller.gr, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος και την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον Ιστότοπο, τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή άλλες πληροφορίες. Περαιτέρω, κατά τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, η Επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση ελέγχου, έγκρισης ή απόρριψης του υλικού που δημοσιεύουν στην Πλατφόρμα οι αποδέκτες των Υπηρεσιών (Επισκέπτες / Χρήστες / Έμποροι κλπ)  και απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για το περιεχόμενο αυτό.

Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους Εμπόρους πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο Έμπορος παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Επιχείρηση, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση – συγκατάθεση του Εμπόρου, παρά μόνο σε ήσσονος σημασίας σφάλματα (τυπογραφικά λάθη κλπ) ή σε περιπτώσεις που το υλικό που αναρτά ο Έμπορος παραβιάζει τους Όρους ή / και τον νόμο. Οι Έμποροι οφείλουν να επικαιροποιούν τις πληροφορίες τους που αναρτούν στο Ιστότοπο (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας), η δε, Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Εμπόρου ή τρίτου από την αναλήθεια, ανακρίβεια, έλλειψη κ.ο.κ. στις πληροφορίες αυτές.  

Οι Έμποροι κατά την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας (π.χ. Αγγελία) στον Ιστότοπο, οφείλουν να σέβονται τους Όρους και να μην παραβιάζουν τον νόμο. Οι Έμποροι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις φωτογραφίες / βίντεο που αναρτούν στον Ιστότοπο. Οι Έμποροι απαγορεύεται να αναρτούν υλικό και πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στον νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη για κάθε παράνομη πράξη του Εμπόρου και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων από κάθε είδους ανάρτηση, πράξη ή παράλειψη φέρει ο Έμπορος που έχει πρόσβαση στο e-mail που δηλώθηκε κατά την δημιουργία του λογαριασμού, από τον οποίο προήλθε η ανάρτηση. Η Επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως κάθε πληροφορία που αναρτά ο Έμπορος, η οποία παραβιάζει τους Όρους.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια και πιστότητα των πληροφοριών / Αγγελιών που αναρτούν οι Έμποροι σχετικά με το όχημα, το ανταλλακτικό / αξεσουάρ / εξάρτημα και εν γένει το προϊόν που διαθέτουν προς πώληση ή αναζητούν και σχετικά με τα χαρακτηριστικά του και τις απεικονίσεις, περιγραφές, ιδιότητές του, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους κ.ο.κ. Οι χρήστες του διαδικτύου που ανταποκρίνονται σε Αγγελίες οφείλουν να ελέγχουν / επιβεβαιώνουν / διασταυρώνουν το περιεχόμενο της κάθε Αγγελίας και να αναλαμβάνουν αυτοβούλως όλους τους κινδύνους που ενέχει η συναλλαγή τους με τους Εμπόρους.

Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του Εμπόρου ή τρίτου, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον Έμπορο και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του Εμπόρου ή τρίτου, εφόσον ο Έμπορος παραβιάζει τους Όρους ή τον νόμο, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των Εμπόρων, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων, αναρτά ψευδείς και παράνομες Αγγελίες. Ο Έμπορος ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Επιχείρησης και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο στον Έμπορο ή/και να διαγράψει τον λογαριασμό του και τις πληροφορίες και Αγγελίες που έχει δημοσιεύσει.

Η ανάρτηση οποιουδήποτε υλικού από τον Έμπορο, στον Ιστότοπο, παρέχει την άδεια και το δικαίωμα στην Επιχείρηση (άδεια χρήσης), να διατηρεί το υλικό στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιστοτόπου, να αποθηκεύει το υλικό ή αντίγραφα αυτού (backups) στους servers που χρησιμοποιεί, να το προβάλει μέσω του Ιστοτόπου, να το ταξινομεί, αναπαράγει και μεταδίδει, να δημιουργεί συνδέσμους από και προς αυτό, να το εκμεταλλεύεται εμπορικά και εν γένει να το διαχειρίζεται στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου και για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Η εκούσια καταχώριση από τους Εμπόρους των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στην Επιχείρηση να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να τους προσφέρει προσηκόντως τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου.

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες του, παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιάγραφες και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του Ιστοτόπου, ούτε ακρίβειας, αξιοπιστίας, σταθερότητας, ποιότητας, πληρότητας, έλλειψης περιορισμών και σφαλμάτων (bugs), ασφάλειας και αντοχής σε επιθέσεις, συμβατότητας με λογισμικά και συσκευές, απόδοσης και ομαλής λειτουργίας και ουδεμία ευθύνη φέρει για δυσλειτουργίες μόνιμες ή προσωρινές.

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σε καμία περίπτωση, προς τον Έμπορο ή οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό η νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, υφιστάμενες ή μελλοντικές ζημίες από τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών του, ενδεικτικώς δε, για απώλεια φήμης, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδημάτων / χρημάτων / ευκαιριών, φθορά περιουσίας ή βλάβη της υγείας, από τη χρήση ή την ύπαρξη του Ιστοτόπου, των Υπηρεσιών του και των πληροφοριών που περιέχει.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Εμπόρου από κάθε είδους σχόλια, αξιολογήσεις και κριτικές των Επισκεπτών / Χρηστών / Εμπόρων και κάθε τρίτου, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιστοτόπου και αλλού, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Εμπόρου.

Η ανάρτηση από την Επιχείρηση των Όρων Χρήσης, των όρων της Σύμβασης Carseller και κάθε άλλου όρου στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Επιχείρησης ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης. Οι περιλαμβανόμενες στους Όρους επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και δεν περιορίζουν, αλλοιώνουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το πραγματικό νόημα των Όρων. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των Όρων ή / και οποιασδήποτε αναντιστοιχίας ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες απόδοσής τους, η Ελληνική απόδοση θα υπερισχύει και σε αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό νόημα των Όρων.

Οι Έμποροι αναγνωρίζουν ότι η Επιχείρηση δεν παρεμβαίνει, ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις προσυμβατικές / συμβατικές / μετασυμβατικές σχέσεις τους με άλλους Συναλλασσόμενους ή τρίτους και τη διαμόρφωση των όρων τυχόν σύμβασης μεταξύ τους. Η Επιχείρηση περιορίζεται στην παροχή της Πλατφόρμας δημοσίευσης Αγγελιών προς τους Επισκέπτες / Χρήστες / Εμπόρους και δεν έχει οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή ή ανάμειξη, με οποιονδήποτε τρόπο στην οποιαδήποτε επικοινωνία, συνεννόηση, διαπραγμάτευση, συνδιαλλαγή, συμφωνία, σύμβαση, οικονομική συναλλαγή, και οποιαδήποτε άλλου είδους αλληλεπίδραση μεταξύ των Επισκεπτών / Χρηστών / Εμπόρων και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η Επιχείρηση δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, δεν οφείλει να γνωρίζει και δεν αναζητά πληροφορίες και για την έκβαση των ανωτέρω ενεργειών μεταξύ των ανωτέρω προσώπων. Η Επιχείρηση δεν έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στη διαμόρφωση του περιεχομένου των Αγγελιών, στη διαμόρφωση των τιμών των οχημάτων / εξαρτημάτων και κάθε άλλης πληροφορίας, προδιαγραφής ή παραμέτρου.

Η Επιχείρηση δηλώνει ρητώς και κάθε Έμπορος που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα αποδέχεται, ότι η Επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση: 1) να εμπλακεί σε εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες των Συναλλασσόμενων ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις, 2) να λαμβάνει το μέρος οποιουδήποτε εκ των Συναλλασσόμενων, 3) να εμπλακεί σε οποιαδήποτε διαμάχη των Συναλλασσόμενων, 4) να υποστηρίξει οποιαδήποτε αξίωση των Συναλλασσόμενων, 5) να παρέμβει σε δίκη υπέρ οποιουδήποτε από τους Συναλλασσόμενους.

Οι Συναλλασσόμενοι εκπληρώνουν απευθείας ο ένας προς τον άλλο τις υποχρεώσεις τους (μεταβίβαση κυριότητας, παράδοση προϊόντος, εξόφληση τιμήματος), η δε, Επιχείρηση δεν μεσολαβεί στην τήρηση των συμφωνηθέντων μεταξύ τους, δεν βοηθά τους Συναλλασσόμενους στην εκτέλεση της σύμβασης / εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση να οχλήσει οποιοδήποτε εκ των Συναλλασσόμενων που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και δεν θα απαντά σε αιτήματα και ερωτήματα των Συναλλασσόμενων προς την Επιχείρηση που αφορούν την εκτέλεση της μεταξύ τους σύμβασης. Οι Έμποροι αναγνωρίζουν την ουδετερότητα, αμεροληψία και αποχή της Επιχείρησης από τις συναλλακτικές σχέσεις των Συναλλασσόμενων και αποδέχονται ότι δεν θα εμπλέξουν την Επιχείρηση σε οποιαδήποτε διαφορά τους με άλλους Συναλλασσόμενους ή τρίτους.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα συνεννόησης μεταξύ Εμπόρου και άλλων Συναλλασσόμενων, μη ανταπόκριση σε εκατέρωθεν κλήσεις και μηνύματα ή ασυνέπεια των Συναλλασσόμενων κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσής τους. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια χρόνου ή χρημάτων των Συναλλασσόμενων και για κάθε άλλη ζημία των Συναλλασσόμενων και κάθε άλλου τρίτου προσώπου από την επικοινωνία / συζήτηση / συναλλαγή / συνδιαλλαγή / σύμβαση / διαπραγμάτευση και κάθε άλλη σχέση συναλλακτική / προσυμβατική / συμβατική / μετασυμβατική και κάθε προπαρασκευαστική ή άλλη ενέργεια μεταξύ τους. Ως εκ τούτου η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία Συναλλασσόμενου από Αγγελία που συνιστά απάτη ή προσπάθεια εξαπάτησης, ανακριβή / ελλιπή / παράνομη / ψευδή / πλαστή δήλωση ή δέσμευση και κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη άλλου Συναλλασσόμενου. Οι Έμποροι αποδέχονται ότι την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις φέρει το πρόσωπο που ανάρτησε την Αγγελία.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τη χρήση / αξιοποίηση από τους Επισκέπτες / Χρήστες / Εμπόρους και κάθε τρίτο, των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις Αγγελίες, ενδεικτικώς δε, η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για απώλεια χρημάτων, ζημίες κάθε είδους, περιουσιακή φθορά, τραυματισμό, θάνατο, ποινές και πρόστιμα και κάθε άλλη ζημία ή βλάβη. Αποδέχεστε ότι χρησιμοποιείτε τις Αγγελίες του Ιστοτόπου με δική σας αποκλειστικά πρωτοβουλία και απόφαση και την ευθύνη για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φέρει το πρόσωπο που ανάρτησε την Αγγελία στον Ιστότοπο.

Η Επιχείρηση δεν συμβουλεύει, δεν υποδεικνύει / συστήνει οποιαδήποτε συναλλαγή στους Εμπόρους / Επισκέπτες / Χρήστες και δεν συμμετέχει στην απόφασή των Συναλλασσόμενων σχετικά με την επιλογή αντισυμβαλλόμενου.  Η Επιχείρηση ενδέχεται να σας εμφανίσει Αγγελίες ανάλογου περιεχομένου με αυτές που επιλέγετε να δείτε (λ.χ. Αγγελίες που αφορούν οχήματα του ίδιου τύπου-μοντέλου με αυτές που διαβάζετε), η, δε, ανωτέρω εμφάνιση δεν συνιστά σύσταση ή προτροπή εκ μέρους της Επιχείρησης.

 

Η Επιχείρηση δεν υπόσχεται ότι η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου θα οδηγήσει σε εύρεση του επιθυμητού οχήματος / προϊόντος ή σε πώληση του οχήματος / ανταλλακτικού / εξαρτήματος  του Εμπόρου και δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο ή έναντι οποιουδήποτε για τα αποτελέσματα από τη χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να γνωρίζει, δεν προβαίνει σε καμία υπόσχεση, δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν υπέχει καμία ευθύνη για, την ασφάλεια, την καλή και απροβλημάτιστη λειτουργία, την αξιοπιστία, ευχρηστία, αντοχή, λειτουργικότητα, τα χαρακτηριστικά, τη διαθεσιμότητα και κάθε άλλη ιδιότητα των οχημάτων και εξαρτημάτων που προβάλλονται στις Αγγελίες. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τη νομιμότητα της προέλευσης των οχημάτων / εξαρτημάτων και δεν εγγυάται για την τήρηση εκ μέρους των Συναλλασσόμενων της οικείας νομοθεσίας και των υποχρεώσεών τους έναντι άλλων Συναλλασσόμενων, τρίτων προσώπων, του Ελληνικού και κάθε άλλου Κράτους.

Η Επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση να εξετάζει αν οι επιχειρήσεις των Εμπόρων λειτουργούν νόμιμα, αν διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, αν σέβονται τους οικείους νόμους που εφαρμόζονται στη λειτουργία τους, καθώς και αν προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου. Αποκλειστική ευθύνη για τα ανωτέρω φέρουν οι Έμποροι που αναρτούν τις Αγγελίες. Περαιτέρω, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία του Εμπόρου που ανάρτησε Αγγελία από πράξη ή παράλειψη του τρίτου που ανταποκρίθηκε στην Αγγελία. Κάθε Συναλλασσόμενος και κάθε τρίτος οφείλει να αξιολογήσει ο ίδιος αν ο αντισυμβαλλόμενος που θα επιλέξει πληροί τις προδιαγραφές που κατά τη γνώμη του είναι απαραίτητες ώστε να διαπραγματευτεί ή / και να συμβληθεί μαζί του.

Η Επιχείρηση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, Συναλλασσόμενου ή τρίτου, από την επικοινωνία, διαπραγμάτευση και συναλλαγή τους με αφορμή δημοσιευμένη στον Ιστότοπο Αγγελία, την επίσκεψη σε φυσική εγκατάσταση / κατάστημα / μάντρα Εμπόρου, σε ιστοσελίδα Εμπόρου, ή στην κατοικία Συναλλασσόμενου, την προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση, χρήση, μεταβίβαση, παραχώρηση, δωρεά κλπ των οχημάτων / εξαρτημάτων που προβάλλονται μέσω Αγγελιών στην Πλατφόρμα, την ακυρότητα της σύμβασης των Συναλλασσόμενων, την πλάνη τους περί των όρων της συναλλαγής τους κ.ο.κ..

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υποχρεώσεις των Συναλλασσόμενων απέναντι στο Κράτος, τα ασφαλιστικά ταμεία και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τη σύμβαση μεταξύ τους.

Η Επιχείρηση συμβουλεύει και παροτρύνει τους Εμπόρους / Επισκέπτες / Χρήστες να την ενημερώνουν σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι οποιοσδήποτε Συναλλασσόμενος παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή και εν γένει τη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κατόπιν της ενημέρωσης αυτής.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας από την ανάρτηση, αποστολή, αποθήκευση, διαμοιρασμό, ανέβασμα ή κατέβασμα από τους servers της, αρχείων, από τους Επισκέπτες / Χρήστες / Εμπόρους και τρίτους, οι οποίοι οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι έχουν τα Πνευματικά δικαιώματα του υλικού που στέλνουν / αναρτούν / αποθηκεύουν / αποκτούν / κατεβάζουν από το Carseller ή έχουν σχετική άδεια από τον δικαιούχο του ηθικού / περιουσιακού δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η Επιχείρηση δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν υλικό τρίτων που οι Επισκέπτες / Χρήστες / Έμποροι καταχωρούν σε Αγγελίες και για το οποίο υλικό δεν έχουν καταβληθεί δικαιώματα σε τρίτους.

Έργα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, , καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων νόμου, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Επιχείρηση διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων από τις οποίες απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας η Πλατφόρμα και το σχέδιο αυτής προστατεύονται και ως βιομηχανικό σχέδιο / υπόδειγμα. Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων.

Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος της Επιχείρησης προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές) καθώς και όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Τα ονόματα χώρου (domain name) carseller.gr και carsell.gr, έχουν εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Επιχείρηση, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Περαιτέρω, η Επιχείρηση απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου. Η Επιχείρηση απαγορεύει, ακόμη, σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr της Επιχείρησης, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης, και να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για την Επιχείρηση, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης. Τα ονόματα χώρου (domain names) carseller.co.uk και carseller.fr, έχουν καταχωρηθεί νόμιμα από την Επιχείρηση, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους και απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου.

Απαγορεύεται η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών. Περαιτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους (downloading) και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, η μετάφραση, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση η μετάδοση ή αναμετάδοση ή διάδοση στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή μέσω διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, η παρουσίαση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον ιστότοπο www.carseller.gr δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων του παρόντος Ιστοτόπου (ενδεικτικά αναφερόμενες οι Αγγελίες) απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή των βάσεων δεδομένων, η οποιασδήποτε μορφής διανομή των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης και μετατροπής των βάσεων δεδομένων, η μεταφόρτωση, αποθήκευση και εξαγωγή των βάσεων δεδομένων, το κατέβασμα (downloading), η ανάρτηση σε άλλον δικτυακό τόπο, η δημοσίευση στο διαδίκτυο και κάθε άλλη επεξεργασία και εμπορική εκμετάλλευση.

Οι βάσεις δεδομένων του παρόντος Ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά. Ως «εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή. Ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία, μέσω διαδικτύου ή με άλλες μορφές. Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων. Περαιτέρω απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη (π.χ. μέσω προγραμμάτων web scraping, web harvesting, web data extraction) ή χειροκίνητη, συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του Ιστοτόπου και εν γένει ως περιεχόμενό του, το μαζικό / συστηματικό κατέβασμα πληροφοριών από τον Ιστότοπο για οποιαδήποτε χρήση και εκμετάλλευση, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης.

Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στην Επιχείρηση, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων.

Απόκλιση από τους περιορισμούς του παρόντος όρου, περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά στον παρόντα δικτυακό τόπο, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Επιχείρησης ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή μετά από σύμβαση της Επιχείρησης ή του δικαιούχου με τρίτο φορέα ή τον Έμπορο. Η νόμιμη περιήγηση στις ιστοσελίδες του παρόντος Ιστοτόπου και η χρήση των Υπηρεσιών που προσφέρει, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των Όρων Χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και της κείμενης νομοθεσίας, δεν προσβάλει την Πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης στον Ιστότοπο και τα περιεχόμενά του.

H δημιουργία συνδέσμων, πλην των απλών συνδέσμων παραπομπής στην αρχική σελίδα του παρόντος Ιστοτόπου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συγκατάθεσης της Επιχείρησης ή σύμβασης με την Επιχείρηση. Συγκατάθεση της Επιχείρησης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία απώτερων συνδέσμων, οι οποίοι παραπέμπουν σε τοποθεσίες (ιστοσελίδες) του παρόντος Ιστοτόπου, πέραν της αρχικής σελίδας. Οι δημιουργοί παράνομων συνδέσμων ευθύνονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των νόμων 2121/1993, 146/1914 και 2251/1994, με την επιφύλαξη διατάξεων της Ελληνικής ή / και Διεθνούς Νομοθεσίας που ρυθμίζουν προσθέτως τα θέματα αυτά. Κατά τον ίδιο τρόπο, απαγορεύεται η δημιουργία πλαισίων (frames), που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και η τοποθέτησή τους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του της Επιχείρησης.

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων η Επιχείρηση εκχωρεί στον Έμπορο, άδεια χρήσης της Πλατφόρμας και συγκεκριμένα των Υπηρεσιών που διατίθενται προς τους Εμπόρους. Με την εκχώρηση, ο Έμπορος, αποκτά ένα προσωπικό, περιορισμένο, ως προς τις εξουσίες που χορηγούνται με αυτό, μη αποκλειστικό και μη δεκτικό εκχώρησης ή μεταβίβασης, δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας. Δεν αποκτά την Πλατφόρμα, παρά μόνο δικαίωμα χρήσης της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητώς στο παρόν και στην κείμενη νομοθεσία.

Η προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτου στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου επισύρει τις κυρώσεις (αστικές, διοικητικές, ποινικές) της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του δράστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη συμπεριφορά του.

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον παρόντα δικτυακό τόπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά οι σύνδεσμοι με τη μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς και τα πλαίσια (frames), πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων-δικαιούχων των δικτυακών τόπων παραπομπής.

 1. Εμπορική Επικοινωνία

Η Επιχείρηση σέβεται τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και απέχει από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτησή σας μέσω εργαλείων προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Το Carseller, με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία (μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 1. Feedback

Η Επιχείρηση στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας. Ενθαρρύνουμε τους Εμπόρους να μας στέλνουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους για το Carseller.

Ως Έμπορος παρέχετε το δικαίωμα στην Επιχείρηση να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα σχόλια, κριτικές, αξιολογήσεις, βαθμολογίες, προτροπές, προτάσεις, συστάσεις, παράπονα, ιδέες, γνώμες, απόψεις, αναφορές που αναρτάτε δημόσια στο Carseller ή στους λογαριασμούς του Carseller στα social media. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει το ανωτέρω υλικό σε διαδικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται ή σε έγγραφα φυλλάδια και αφίσες, ώστε να προβάλει την αξιοπιστία / ποιότητα της Πλατφόρμας και να διαχειρίζεται το υλικό προς τον σκοπό της βελτίωσης της Πλατφόρμας. 

 1. Υποστήριξη

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση της Πλατφόρμας και τους όρους της Σύμβασης Carseller καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για την Πλατφόρμα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με την υποστήριξη Εμπόρων της Πλατφόρμας στο e-mail: info@carseller.gr. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Επιχείρησης, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Επικοινωνήστε με την Επιχείρηση, για να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

O χρόνος απόκρισης σε αιτήματα Εμπόρων ενδέχεται να φτάσει τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες (πλην αιτημάτων σχετικά με προσωπικά δεδομένα), αναλόγως της φύσης του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων προς το τμήμα υποστήριξης.

 1. Τήρηση Εχεμύθειας

Στο πλαίσιο της χρήσης των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας, ενδέχεται έκαστος των Συμβαλλομένων να λάβει γνώση Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του άλλου Συμβαλλόμενου, οι οποίες, είτε διακριτά είτε στο σύνολο τους, είναι γνωστές μόνο σε καθορισμένο κύκλο προσώπων υπόχρεων προς τήρηση μυστικότητας, κατά, δε, τη βούληση των Συμβαλλομένων πρέπει να παραμένουν μυστικές λόγω υπάρξεως δικαιολογημένου οικονομικού συμφέροντος προς τήρηση της μυστικότητας.

Οι Συμβαλλόμενοι ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρούν επαγγελματική εχεμύθεια κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους και να διαφυλάττουν ως απόρρητη και υπό σχέση εμπιστοσύνης, τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της Σύβασης Carseller, όσο και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τυχόν λύση ή λήξη της, κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία, εκτός εάν αυτή έχει περιέλθει σε δημόσια χρήση. Κάθε Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αντιγράφει, αποκαλύπτει, διαρρέει, δημοσιεύει, διοχετεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνει σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, για οποιονδήποτε λόγο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Κάθε Συμβαλλόμενος εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του άλλου Συμβαλλόμενου που κατέχει, εξασφαλίζοντας την προστασία τους από αθέμιτες πράξεις, ανεξουσιοδότητης πρόσβασης, υποκλοπής, διαρροής, αλλοίωσης και αποκάλυψης σε τρίτους. Οι Συμβαλλόμενοι ευθύνονται για κάθε  πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων και συνεργατών τους που παραβιάζει την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας και μυστικότητας των Εμπιστευτικών Πληροφοριών.

 1. Αμοιβαία Ενημέρωση & Συνδρομή

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το άλλο Μέρος για οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Πλατφόρμας από τρίτον, τυχόν αντιληφθεί και για κάθε κίνδυνο, δυσλειτουργία, σφάλμα ή κενό ασφαλείας που μπορεί να προκαλέσει ζημία στην Πλατφόρμα, να διακόψει ή να επηρεάσει τη λειτουργία της. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή ζητηθεί από το άλλο Μέρος εφόσον είναι αναγκαία για την πρόληψη κινδύνων ή την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Πλατφόρμας.

 1. Σχέση της Επιχείρησης με τους Εμπόρους

Ρητά και ανεπιφύλακτα αναγνωρίζεται από την Επιχείρηση και κάθε Έμπορο ότι η χρήση από τον Έμπορο, των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεν δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης μεταξύ τους, ότι η Επιχείρηση και ο Έμπορος είναι και θα παραμείνουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις και κανένας όρος από τους παρόντες ούτε η χρήση των Υπηρεσιών της Εφαρμογής, ούτε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή μεταξύ της Επιχείρησης και του Εμπόρου δεν θεμελιώνει μεταξύ τους σχέση εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, εντολής, πληρεξουσιότητας άμεσης ή έμμεσης, κοινωνίας, εταιρείας, πρακτόρευσης, μεσιτείας, εργασίας, έργου κ.ο.κ.

H επιχείρηση ευθύνεται μόνο για τις πράξεις των υπαλλήλων της. Η Επιχείρηση δεν λαμβάνει υποδείξεις και οδηγίες από τους Εμπόρους και δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές εφόσον λάβει.

Η Επιχείρηση, πέραν της παροχής του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος δημοσίευσης Αγγελιών, δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στις δραστηριότητες του Εμπόρου και στις συμφωνίες / συμβάσεις / συναλλακτικές του σχέσεις με τρίτους. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τις εγκαταστάσεις και καταστήματα του Εμπόρου, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, νόμιμης λειτουργίας και υγιεινής. Η Επιχείρηση, δεν εγγυάται την ασφάλεια και αξιοπιστία των οχημάτων / εξαρτημάτων που διαθέτει προς πώληση ο Έμπορος και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τρίτου από οποιαδήποτε αιτία που οφείλεται στη χρήση των προϊόντων αυτών (ενδεικτικώς τραυματισμοί, θάνατοι, απώλεια χρημάτων, ελλείψεις, πραγματικά και νομικά ελαττώματα προϊόντων, ελαττωματικό εξοπλισμό ή εσφαλμένη χρήση εξοπλισμού, μη τήρηση κανόνων ασφαλείας, μη τήρηση υποχρεώσεων φορολογικής νομοθεσίας, παράνομες πράξεις ή παραλείψεις).

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να παρέχει τις Υπηρεσίες σε όποιους και όσους Εμπόρους επιθυμεί. Ο Έμπορος δεν έχει δικαίωμα να διατυπώσει οποιαδήποτε αντίρρηση στην εγγραφή άλλου Εμπόρου στην Πλατφόρμα, να απαιτήσει την απόρριψή της εγγραφής ή τη διαγραφή άλλου Εμπόρου από την Πλατφόρμα.

Η Επιχείρηση τηρεί ίσες αποστάσεις ως από τους συνεργαζόμενους Εμπόρους. Δεν προωθεί ορισμένους Εμπόρους και δεν μεροληπτεί υπέρ ορισμένων Εμπόρων. Ο Έμπορος αναγνωρίζει την ουδετερότητα και αμεροληψία της Επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση δύναται να προβλέπει για όλους τους Εμπόρους δυνατότητα απόκτησης πρόσθετων Υπηρεσιών στην Πλατφόρμα, με την καταβολή ανάλογου αντιτίμου.

Η Επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση να απαντά σε αιτήματα και ερωτήματα τρίτων που αφορούν τις συναλλαγές τους με Έμπορο. Για κάθε σχετικό ερώτημα / αίτημα που δέχεται η Επιχείρηση, θα παραπέμπει τον τρίτο στον Έμπορο που αφορά.

 1. Εκχώρηση - Υποκατάσταση

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση Carseller, ούτε επιτρέπεται σε οποιονδήποτε των Συμβαλλομένων η εκχώρηση / μεταβίβαση μέρους ή όλων των δικαιωμάτων / απαιτήσεων / υποχρεώσεων της Σύμβασης Carseller χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλομένου.

 1. Συνέπειες λόγω παραβάσεων των Όρων

Όλοι οι Όροι είναι ουσιώδεις. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έμπορος παραβιάζει εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προβλέπεται στη Σύμβαση Carseller ή στον νόμο, υποχρεούται να άρει την προσβολή και να την παραλείψει στο μέλλον, ευθύνεται, δε, έναντι της Επιχείρησης για κάθε άμεση ή/και έμμεση, παρούσα ή/και μελλοντική, θετική ή/και αποθετική ζημία της από την παραβίαση του νόμου ή/και των υποχρεώσεών του εκ της Σύμβασης Carseller.

Η Επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης των όρων της Σύμβασης Carseller, δύναται να απαγορεύσει στον Έμπορο την πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του Εμπόρου και τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει στον Ιστότοπο και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων Όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

 1. Ερμηνεία - Ακυρότητα

Στην περίπτωση που κάποιος από τους όρους της Σύμβασης Carseller  κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος, παράνομος ή αντίθετος με τα συναλλακτικά ήθη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της σύμβασης, οι δε, λοιποί Όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το όλο πνεύμα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν άκυρου όρου.

 1. Τίτλοι – Περιεχόμενο

Οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες των παρόντων όρων έχουν τεθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση ανάγνωσης του κειμένου και δεν αλλάζουν / επηρεάζουν την έννοια, την ερμηνεία και το περιεχόμενο των όρων.

 

 1. Διαφήμιση – Προώθηση – Επενδύσεις

Oι προωθητικές ενέργειες της Επιχείρησης αποσκοπούν στη διάδοση μόνο του Carseller. Η Επιχείρηση δεν υπόσχεται και δεν εγγυάται ότι η χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών του Εμπόρου, της αναγνωρισιμότητάς του ή του πελατολογίου του ή τη βελτίωση της θέσης του στην αγορά. Ο Έμπορος αναγνωρίζει ότι η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τα αποτελέσματα από τη χρήση της Πλατφόρμας.

Η Επιχείρηση  δεν φέρει καμία ευθύνη για τις διαφημίσεις / προωθητικές ενέργειες / επενδύσεις του Εμπόρου, για το αποτέλεσμά τους και για οποιαδήποτε ζημία του Εμπόρου των πελατών και κάθε τρίτου από ενέργειες ή παραλείψεις που σχετίζονται με αυτές.

 1. Χρήση Διακριτικών Γνωρισμάτων - Σημάτων

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει και να διαφημίζει τη συνεργασία της με τον κάθε Έμπορο, χρησιμοποιώντας την επωνυμία, το σήμα και άλλα διακριτικά γνωρίσματα του Εμπόρου, σε διαδικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται, σε καμπάνιες προς ομοειδείς με τη δική σας Επιχειρήσεις, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, social media ή σε διανεμόμενο υλικό (φυλλάδια), σε προσφορές,

.

 1. Σύμβαση Carseller

Οι παρόντες Όροι Χρήσης συναπαρτίζουν μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies τους όρους της Σύμβασης Carseller του Εμπόρου με την Επιχείρηση για τη χρήση της Πλατφόρμας Carseller.

 

Live selling
Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Infinite Scroll